Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում

1․ Գումարեք  խառը  թվերը։

=18  16/19

=22  32/25=23  7/25

2․ Կատարեք  խառը թվերի հանում։

=

=

3․ Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

= 2627/48

4․ Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։

=1728/689

5․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն։

 =

=

=

=

6․ Անկանոն  կոտորակը  գրեք խառը թվի տեսքով։

=7  5/6

= 13  8/14=13  4/7

7․ Խառը թիվը  գրեք  անկանոն  կոտորակի  տեսքով։

=151/16

=46/7

8․ Համեմատեք   խառը թվերը։

ՈՒսումնական 3-շրջանի ամփոփում

1 Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

 • [12,8]=24
 • [7,8]=56
 • [4,5]=20
 • [3,11]=33
 • [5,12]=60

2 Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

 • (15,18)=3
 • (24,12)2
 • (180,6)2
 • (12,18)2
 • (15,35)5

3 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

36\2

18\2

9\3

3\3

1

36+2x2x3x3

369

48

75

4 

 • Գումարեք կոտորակները։

=163/16

 =1  47/20

 • Կատարեք կոտորակների հանում։

=21/18

=17/15

 • Կատարեք բազմապատկում․

=20/72

=10/3

 • Կատարեք բաժանում։

=168/42

5․

 • Գումարեք  խառը  թվերը։

=

 • Կատարեք  խառը թվերի հանում։

=

 • Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=263408/96

 • Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։

=

6․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

7.

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքըՄասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո-ոչ

Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի:

Գոյական-գարուն,արև,ծաղիկ,ժամացույց,երեխա,մորուք,նավաստի

Ածական-խիզախ,բարի,երկար,հրաշալի,մագուր

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել:

իշխել-իշխան  ճեղքել-ճեղք  գործել-գործ  շքեղ-շքեղություն  ուսուցանել-ուսուցիչ  հյուսել-հյուս  բժշկել-բժիշկ

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։

գլուխ-գլխեր  թվական-թվականներ  երկիր-երկրներ  սենյակ-սենյակներ  հարևան-հարևաններ  հարևան-հարևաններ

հարևան-հարևաններ  ծառ-ծառեր  տեր-տերեր  ժապավեն-ժապավեններ  մարդ- մարդիքկին-կանայք

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝

Հատուկ գոյական-ԳևորգԵրևան,Աննա,Սևան,Հարությունյան:

հասարակ գոյական-ուսոտցիչ,քաղաքացի,ընկեր,կատու,գետ:

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :

բարի+կամեցող-բարդ, գիր+ա+վոր-ածանց, ծով-պարզ, լույս+ա+մուտք-բարդ, ան+պետք-ածանց, հող+ոտ-ածանց, գին+որդ-ածանց, ամառ-պարզ :

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ:

կաթ-կաթոտ, խորհուրդ-խորհրդավոր, գետ-գետակ, հեռու-հոռավոր, քար-քարոտ, ամպ-ամպոտ:

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։Մայրիկիս աղջիկը գեղեցիկ է:Համակարգիչը արագ էր աշխատում:Կարկանդակի միջուկը մսով է եղել:Եղբայրս ջուր խմեց, ծառավ էր

Г.Х. Андерсена “Ребячья болтовня”

Ответить на вопросы (в блоге):
 • Чему учит сказка?

Сказка учит тому что не нужно говорить про человека плохо.

 • Кто из героев сказки понравился тебе больше всех? Почему?

Мне понравилсо тот мальчик который потом стал хороршим человеком.

Раскрой скобки, вставь пропущенные буквы. Замени выделенные слова синонимами.

Утро наступило. Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ , вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Он спустился вниз  по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу.

Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое (з, с) здание. На его фасаде интересные часы. Каждый день на цыферблате открываются черные створки, а за ними появляются  герои народных сказок.

Խառը թվերը հանելու համար

 • պետք է համեմատել նվազելիի և հանելիի կոտորակային մասերը
 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը մեծ է հանելիի կոտորակային մասից, ապա պետք է առանձին-առանձին  կատարել  ամբողջ մասերի և կոտորակային մասերի հանում և  իրար գումարել ստացված արդյունքները։

Օրինակ՝

236-126

Համեմատենք

36> 26

Ուրեմն՝

236-126=2-1+36—26=1+16=116

 • եթե նվազելիի կոտորակային մասը փոքր է հանելիի կոտորակային մասից, ապա նվազելիի կոտորակային մասին  պետք է ավելացնել 1՝ այն հանելով նրա ամբողջ մասից ու կիրառել նախորդ կանոնը։

Օրինակ՝

316-156

Համեմատենք

16< 56

Ուրեմն՝

316-156=2+116-156=2+76-156 =2-1+ 76 — 56=1+ 26=1+13=113

Առաջադրանքներ

Կատարեք  խառը թվերի հանում

1246-716=12-74-16=5 36

32324-134=223-1824=2524

1437-1125=315-1435=3 135

12325-62100=612-2100=6 10100

9211-523=6-2233=8 1311—523=339-2233=339-2233=3 1733

9810-523=424-2030=4 430

20318-1512= 6-1536=19 2118—1512=1842-1536=18 2736

20336-8724=6-2172=19 3936-8724=11 78-2172=115772

1679-419=12  7-19=12 69

1258-1516=1110-516=11 516

1138-114=10 3-28=10 18

1037-945=1  15-2835=9107—945=50-2835=2235

17725-63100=11 28-3100=11  25100

18213-1545=310-5265=2 1513—45=75-5265=2  2365

90 825-15 25=75  8-1025=74  33-1025=74 2325

2318-159=1  3-1018=21-1018=1118

25 56-1874=7 10-2112=622-2112=6  112

8 910-625=29-410=2 510

4511-2310=250-33110=2 17110

122536-9724=350-2172=32972

14712-656=7-1012=719-1012=7912

313-112=2-36=18-36=156

727-358=16-3556=372-3556=33756

2879-1123=177-69=1719

4518-3034=151-68=98— 34=14 9-68=38

 

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն

3435+335=657

657–335=325-2135=3435

72  3160+18112=9035

9035–18112=7236-560=72  3160

9 2645+1029=1945

1945–1029=936-1045=9 2645

31635+125=467

467-125=330-1435=3 1635

1 310+8310=935

935–8310=16-310=1310

42263+1129=1547

1547–1129=436-1463=42263

Ուղղանկյան լայնությունը փոքր է նրա երկարությունից    229դմ-ով, հաշվեք ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա  երկարությունը 6դմ է։

6- 229=4 29

425+425+6+6=20 45

Ածական, ածականի տեսակներ, թվական, թվականի տեսակներ։

Ածական

Ուշադիր կարդա՛:

Ածականը ցույց է տալիս առարկայի հատկանիշ (որպիսություն): Առարկայի հատկանիշը կարող է համեմատվել այլ առարկաների նույն հատկանիշի հետ, արտահայտել նրա առավել, պակաս լինելը կամ էլ գերազանցությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները կազմվում են ավելի, պակաս, քիչ, նվազ, ամենից բառերով և ամենա-, -ագույն ածանցներով:

216. Տրված բառերից յուրաքանչյուրին ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող մի քանի բառեր ավելացրո՛ւ (աշխատիր չկրկնել):

Օրինակ՝ քարե, բարձր, երկհարկանի, բնակելի, գեղեցիկ տուն:

Քույր, եղբայր, մայր, հայր, տատիկ, պապիկ:

քույր-գեղեցիկ,-խելացի, բարձրահասակ, բարեհամբույր, աշխատասեր։

եղբայր-երիտասարդ, բարի, քաջ, ընկերասեր, նկարիչ։

մայր-բարեսիրտ, հոգատար, բարի, գեղեցիկ, հավատարիմ։

հայր-բարի, խիզախ, աշխատասեր, լայնաթիկունք, արի։

տատիկ-ծեր, բարի, աշխատասեր, գեղեցիկ, հոգատար։

պապիկ-աշխատասեր, բարի, բարեսիրտ, ծեր, առատաձեռն

217. Տրված գոյականներին ածանցներ ավելացրո՛ւ, որ ածականներ դառնան:

Սիրտ, վախ, քար, մայր, երկինք, արև, փայտ, լեռ(ն), փողոց, երկաթ, օդ, ծաղիկ, եղբայր, ոսկի, արծաթ, ծով, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Գերմանիա։

Սիրտ-անսիրտ, վախ-անվախ, քար-քարե, մայր-մայրական, երկինք-երկնային, արև-արևային, փայտ-փայտային, լեռ(ն)-լեռնային, փողոց-փողոցային, երկաթ-երկաթյա, օդ-օդային, ծաղիկ-ծաղկավոր, եղբայր-եղբայրական, ոսկի-ոոսկյա, արծաթ-արծաթյա, ծով-ծովային, Ամերիկա-ամերիկական, Ֆրանսիա-ֆրանսյական, Գերմանիա-գերմանական։

221. Կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված ածականները: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր (ածականները խոսքում ի՞նչ դեր ունեն):

Խոտավետ, լեռնային, հավերժական, կենդանական, բարձր, վայրի, մորուքավոր, անմատչելի, մշուշապատ:

Երբ լեռնային տափաստաններից բարձրանում ենք դեպի խոտավետ մարգագետինները և գնում դեպի հավերժական ձյան սահմանը, կենդանական աշխարհն աղքատանում է: բարձր լեռնագագաթներին ամենից շատ վայրի ոչխարներն ու մորուքավոր քարայծերն են լինում: Նրանք սիրում են կանգնել մշուշապատ ժայռերի կատարներին ու նայել հեռու՝ անմատչելի սարերին ու դաշտերին:

222. Կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված ածականները: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Լայնահուն, հորդահոս, կարկաչուն, արագավազ, սառնորակ, զուլալ, տարբեր, ամենախոր, անուշահամ, բարձր, կապույտ, մաքուր, թափանցիկ, արևոտ, հանդարտ (եղանակ), հարուստ, լեռնային, գեղատեսիլ, ամենամեծ, սքանչելի, գողտրիկ, վճիտ:

Գետնի վրայով լայնահուն ու հոռդահոս գետեր, կարկաչուն  ու արագավազ առվակներ են հոսում, գետնի տակից սառնորակ ու զուլալ  աղբյուրներ են բխում, և երբ նրանց ջրերը որևէ իջվածքում կուտակվում են, լիճ է գոյանում: Իսկ որքա՜ն տարբեր լճեր կան: Երկրագնդի ամենամեծ լճի՝ Բայկալի ափերը երիզող բարձր  լեռներն ասես թափանցիկ  մշուշի վրա են կախված: Ձգվում է ամենախոր լիճը հարյուրավոր կիլոմետրեր, ու տեղացիները նրան ծով են անվանում: Բայկալը վճիտ ու մաքուր ջուր ունի: Հանդարտ ու արևոտ եղանակին լճի հատակը տեղ-տեղ երևում է:
Մեր հանրապետությունը գողտրիկ վճիտ լճերով հարուստ է: Դրանցից սքանչելինը Սևանա լիճն է, որտեղ իշխան ձուկն է բնակվում: Դիլիջանից քիչ հեռու մի գեղատեսիլ լիճ կա: Նա այնքան վճիտ ջուր ունի, որ նրան Պարզ լիճ են կոչում:

223. Նախադասությունները կարդա՛ և պարզի՛ր, թե ի՞նչ դեր ունեն ածականին ավելացված ավելի, պակաս, ամենից բառերը:

Կետերը ջրի տակ կարողանում են երկար մնալ՝ մեկից երկու ժամ: Ծովային կրիաներն ավելի (համեմատություն) երկար են դիմանում՝ երեք ժամ և ավելի: Սակայն ծովային կրիաների մի տեսակ կա, որ ջրի տակ ամենից (գերազանցություն) երկար է մնում. նա կարող է մի քանի օր դուրս չգալ: Պինգվիններն ընդհանրապես խոշոր թռչուններ են: Դրանց մեջ արքայական պինգվինն ավելի (համեմատություն) խոշոր է, քան մյուս տեսակի պինգվինները: Ամենից (գերազանցություն) խոշորը կայսերական պինգվինն է, որը ամենից (գերազանցոջթյուն) հաճախ հանդիպող տեսակներից է:

Մի գարնան առավոտ

Մի գարնան առավոտ ծնվեց մի հրաշք երեխա բայց ոչ սովորական երեխա նա շատ ունիկալ էր ինչի կպնում էր ծաղկում էր։Նրա անունը Լուիզա էր ։Լուիզան բոլորին օգնում էր ինչպես կարողնում էր։Երբ նա դարձավ տասնութ տարեկան նա հրավեր ստացավ մասնակցելու ունիկալ մարդկանց շոուին։Աղջիկը գնաց այն հասցեով որտեղ նրան կանչել էին։ Երբ նա հասավ տեղ նրա ձեռքերը կապեցին և քմծիծաղով ասացին։
-Դու մտածում էիր որ քեզ կանչել են շոուի։ Այս պահից սկսած դու պետք է անես այն ամեն ինչ մենք քեզ կասենք։
Գիշերը Լուիզան տարօրինակ ձայներ լսեց։ Մի տղա փախցրեց նրան իսկ դրսում հարցրեց թե ոնց է իրեն զգում։
-Ով ես դու․հարցրեց Լուիզան։
-Ես Արամն եմ․ Ասաց անծանոթը։
Ես էլ քո պես ունեմ ունիկալություններ ունեմ ուղակի ես ոչ թե ծաղկեցնում եմ այլ սառեցնում։
Լուիզան գտնելով իր պես մարդ որոշեց նրա հետ ընկերանալ։
Նրանք ընկերացան և սկսեցին մարդկանց օգնել միասին

Հ. Թումանյանի «Արև և լուսին»

 • Հ. Թումանյանի «Արև և լուսին»  բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞), 10 բայ(ի՞նչ անել, ի՞նչ է անում, ի՞նչ է լինում, ի՞նչ արեց․․․)։                                                         
 •                                                                                       10 գոյական
 • Ձայն, տաշտ, կին, խմոր, թեթև, ձյուն, ցերեկ, գիշեր, ապտակ, ապարանք:
 •                                                                                        10 ածական
 • Ամուր, դյութական, անուշ, փափկահնչյուն, համրընթաց, ձյունափայլ, ճերմակ, քաղցրալուր, հրաշագեղ, գեղեցիկ:
 •                                                                                           10 բայ
 • Իջավ, լուսացավ, զվարթացավ, նայել, ծակում, տանջվել, գրկում, զրկվում, հունցում, հեռանում:

 

 • Գրի՛ր դյութական, ապարանք, անսասան, խավար, ձյունափայլ, համառ բառերի հոմանիշները։ 
 •  հմայիչ, սքանչելի
 • ապարանք – ամրոց
 • դղյակ, պալատ
 • անսասան – անշարժ անխախտ
 • խավար – մթություն
 • մութ, ձյունափայլ – ձյունաշող ձյունացոլ

 

 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 5 բարդ բառ և բաղադրիչների բաժանի՛ր։   
 • ձյունափայլ – ձյուն+ա+փայլ
 • համրընթաց – համր+ընթաց
 • քաղցրալուր – քաղցր+ա+լուր
 • երկնաբնակ – երկն(երկինք)+ա+բնակ
 • փափկահնչյուն – փափկ(փափուկ)+ա+հնչյուն
 • Բնութագրի՛ր Արեգակին, Լուսնին և մայրիկին։
 • Արեգակը բարի, ամաչկոտ աղջիկ էր։
 • Լուսինը համառ, քաջ տղա էր:
 • Մայրիկը խիստ էր:

Բալլադը նկարի՛ր, դերերով պատմե՛լ սովորիր։

Կոտորակների գումարում

Կոտորակների գումարումф Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Գումարե՛ք կոտորակները 835+935. . 17/35415+815+315. 15/1536127+9127 45/12712+14. 3/478+518. 58/8524+4136. 97/72732+528. 178/44832+118+19. 31/181915+65+1330. 87/3887+54+1114. 84/2873+16+524. 65/242․ ABCDE հնգանկյան մեջ AB=BC=512սմCD=DE=89սմEA=1118սմԳտեք հնգանկյան պարագիծը։ 3․ Պետք էր վերանորոգել 900մ երկարությամբ մի ճանապարհ։ Առաջին մի քանի օրում վերանորոգված ճանապարհահատվածի երկարությունը 180մ էր։ Աշխատանքի ո՞ր մասն էր կատարված, և ո՞ր մասն էր մնացել կատարելու։900։180=5. 1/5(կատարել է)720։180=4. ⅘(մնաց)Տնային առաջադրանքներ1․ Գումարե՛ք կոտորակները147+857 939/73893+1693+10593 159/9334100+116100 150/10013+14 7/121112+318 31/36916+8124 189/481936+4332 2156/56+29 57/54720+1115 65/603128+521 791/5884142+37181 2292/75676+54+1718 121/39 45+1145+760 1721/1260521+1114+928 195/126035+76+1912 201/60532+2148+764 1080/15362․ Քանի՞ վայրկյան են 13 րոպեն 78015 ժամը 54.00018 օրը 1 555 2003․ Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության 13-ն է։ Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50կմ ճանապարհն անցնում է 2ժամում։50:2=25 կմ,ժ25×1,13=25,13 կմ,ժ

Գործնական Քերականություն

136.Կետերը փոխարինի՛ր ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորջ, հարցում, բարձունք, ուրձ, լացակումաց, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

139. Կետերը փոխարինի´ր ղ կամ խ տառերով:

Խրոխտ, թուղթ, խեղդել, ծախսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր, անվախճան, ողկույզ, մղկտալ, տախտակ, թախտ, աղտոտել:

144. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ) Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ) Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ) Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ) Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ) Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

145. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր հոմանիշներով: Ընտրածդ բառերի գրությունը ճշտի´ր բառարանի օգնությամբ:

Խոսքս մի՛ ընդհատիր:

Մինչև ե՞րբ պիտի գաղտնի պահես:

Անձրևն ինչպես սկսվել էր, այնպես էլ ավարտվեց:

Օդանավի ցած գալը ոչ ոք չնկատեց:

Երեխայի նման զվարթ էին ու լիաթոք ծիծաղում: Եղնիկի հորթը մորն էր փնտրում:

147. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ և բառարանով ստուգի՛ր ճի՞շտ ես գրել:

Վերևում՝ համարյա երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները: Նրանք լեռների բարձրից, հողի միջից դուրս եկան ու, լույսն իրենց մեջ, ցնծության թիթեռն իրենց վրա, կմկմալով իջան ցած: Լեռն ի վար, ծառերի կողքերով, թփերի արանքներով, զարմանազան խատուտիկ խճաքարերի վրայով գալիս էին կաթիլները: -Ինչքա՜ն քաղցր եք,- ասում էին նրանց մամուռները: